• Kurum kültürünü çalışanlarına değer veren, yenilikçi, etik ve güçlü bir yapı üzerine oturtmak,
  • Kamu, özel sektör ve üçüncü taraflarla ilişkilerinde iyi niyetli ve dürüst bir yaklaşım benimsemek,
  • Markasını, “güvenilirlik” ifadesi ile yan yana konumlandırmak,
  • Faaliyetlerinde hizmet standartlarından ödün vermeyerek kalite politikasını sürdürmek,
  • Profesyonellik ve karşılıklı güven ilkesi ile müşterileri ve tedarikçileri ile uzun süreli ilişkiler kurmak,
  • Üstlenmiş olduğu projeleri, sözleşmesel ve kamusal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek, zamanında teslim etmek,
  • Faaliyetlerini her zaman ve her koşulda, çevreye ve insana saygı, iş sağlığına ve iş güvenliğine önem çerçevesinde yürütmek,
  • Şirket içinde takım çalışmasını ön plana çıkarırken, çalışanlarının mesleki gelişimlerini eğitimlerle desteklemek,
  • Ülkesine ve içinde bulunduğu topluma karşı sosyal sorumluluğunun bilincinde olmak.